ការទទួលទានអាហារពេលល្ងាចជាលក្ខណៈឯកជន នៅរាជធានីភ្នំពេញ

ទទួលទានម្ហូបខ្មែរពិតៗដែលចម្អិនដោយចុងភៅជំនាញ ខាយ វាសនា។ វាគឺជាបទពិសោធន៍គ្មានពីរសម្រាប់ការស្នាក់នៅរបស់លោកអ្នកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ!

យើងខ្ញុំផ្តល់ជូននូវបទពិសោធន៍ទទួលទានអាហារជាលក្ខណៈឯកជនដ៏ពិសេសគ្មានពីរនៅក្នុង      អឹផាធើមិនដ៏ធំទូលាយបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលអាចគយគន់ឃើញទេសភាពដងទន្លេសាបនៅកណ្ដាលបេះដូងនៃរាជធានីភ្នំពេញ។  លើសពីនេះ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានទីកន្លែងពិសេសក្នុងចិត្តហើយនោះ យើងខ្ញុំអាចផ្ដល់ជូនលោកអ្នកដល់កន្លែងតែម្ដង។

មុខម្ហូបនីមួយៗអាចកែសម្រួលសម្របទៅតាមរសជាតិ និងចំណូលចិត្តរបស់លោកអ្នក ហើយលក្ខខណ្ឌរបបអាហារជាក់លាក់ ដូចជាអ្នកតមសាច់ គ្មានជាតិគ្លូធិន ឬគ្មានជាតិទឹកដោះ អាចត្រូវបានកែសម្រួលយ៉ាងងាយស្រួលសម្របទៅតាមនោះ។ មុខម្ហូបទាំងអស់របស់ វាសនា គឺផ្អែកលើម្ហូបខ្មែរបែបប្រពៃណី ដែលផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវរសជាតិពិតៗ។

សូមសម្រាក និងរីករាយជាមួយនឹងរសជាតិជីវិតយ៉ាងសាមញ្ញ: ម្ហូបដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ និងការរួមដំណើរដ៏អស្ចារ្យ។ 

សូមទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំពេលនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម ឬកក់កន្លែងទទួលទានអាហារជាលក្ខណៈឯកជនរបស់លោកអ្នក

Private Dining on the Tonle Sap

Private Dining in Phnom Penh

Private Dining on the Tonle Sap

 

ទទួលទានម្ហូបខ្មែរពិតៗដែលចម្អិនដោយចុងភៅជំនាញ ខាយ វាសនា។ វាគឺជាបទពិសោធន៍គ្មានពីរសម្រាប់ការស្នាក់នៅរបស់លោកអ្នកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ!

យើងខ្ញុំផ្តល់ជូននូវបទពិសោធន៍ទទួលទានអាហារជាលក្ខណៈឯកជនដ៏ពិសេសគ្មានពីរនៅក្នុង      អឹផាធើមិនដ៏ធំទូលាយបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលអាចគយគន់ឃើញទេសភាពដងទន្លេសាបនៅកណ្ដាលបេះដូងនៃរាជធានីភ្នំពេញ។  លើសពីនេះ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានទីកន្លែងពិសេសក្នុងចិត្តហើយនោះ យើងខ្ញុំអាចផ្ដល់ជូនលោកអ្នកដល់កន្លែងតែម្ដង។

មុខម្ហូបនីមួយៗអាចកែសម្រួលសម្របទៅតាមរសជាតិ និងចំណូលចិត្តរបស់លោកអ្នក ហើយលក្ខខណ្ឌរបបអាហារជាក់លាក់ ដូចជាអ្នកតមសាច់ គ្មានជាតិគ្លូធិន ឬគ្មានជាតិទឹកដោះ អាចត្រូវបានកែសម្រួលយ៉ាងងាយស្រួលសម្របទៅតាមនោះ។ មុខម្ហូបទាំងអស់របស់ វាសនា គឺផ្អែកលើម្ហូបខ្មែរបែបប្រពៃណី ដែលផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវរសជាតិពិតៗ។

សូមសម្រាក និងរីករាយជាមួយនឹងរសជាតិជីវិតយ៉ាងសាមញ្ញ: ម្ហូបដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ និងការរួមដំណើរដ៏អស្ចារ្យ។ 

សូមទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំពេលនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែម ឬកក់កន្លែងទទួលទានអាហារជាលក្ខណៈឯកជនរបស់លោកអ្នក